Uwaga! Przypominamy o RODO

« powrót

W maju 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. 

Do wszystkich właścicieli lokali została wysłana przez Zarządcę korespondencja z wymaganymi przez przepisy RODO informacjami. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ich treścią. Informacje te, dostosowane specjalnie do Państwa wspólnoty, możecie Państwo znaleźć również w swoich e-kartotekach. Są one także wywieszone w gablotach informacyjnych na każdej klatce schodowej wspólnoty.

Jeśli nie uzyskaliście Państwo jeszcze dostępu do systemu internetowej obsługi mieszkańca prosimy o wysłanie maila z prośbą o zarejestrowanie na adres: biuro@danfal.pl

We wspólnotach posiadających monitoring wizyjny została odłączona możliwość bieżącego podglądu przez mieszkańców zapisów kamer. Przy zdarzeniach związanych z aktami wandalizmu i innymi zdarzeniami losowymi należy kontaktować się z Policją lub Strażą Miejską. Zarządca zabezpieczy materiał na żądanie odpowiednich służb.