Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Pobożnego 4, Z. Starego 4