Zapoznaj się z naszą ofertą i świadczonymi usługami

Sprawdź ofertę

Dlaczego Danfal?

Internetowe konto mieszkańca

Każdy właściciel ma możliwość sprawdzania online salda naliczeń/wpłat swojego lokalu.

Elektroniczne głosowanie

Wypełniasz ankiety i głosujesz w sprawach najważniejszych dla Twojej wspólnoty bez wychodzenia w domu.

Obsługa techniczna

Zapewniamy w pełni elektroniczną obsługę mieszkańca

Doradztwo dla deweloperów

Opinia projektu w sprawie dostosowania do potrzeb wspólnoty mieszkaniowej.

Automatyczne generowanie wydruków opłat

Ułatwiamy miesięczne i roczne rozrachunki z najemcami mieszkań.

Stała współpraca z prawnikiem

Nasz prawnik specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

Pogotowie technicznie

Zapewniamy nieprzerwaną opiekę (24 h) firmy zewnętrznej.

Wysyłka korespondencji seryjnej

Gwarantujemy szybsze dotarcie do mieszkańca z ważnymi komunikatami.

Informator osiedlowy

Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej wydajemy, minimum raz na kwartał, informator o poczynionych inwestycjach, bieżących zdarzeniach i podejmowanych krokach.

Biuro otwarte każdego dnia

Chcesz porozmawiać z nami osobiście? Jesteśmy dla Ciebie codziennie w naszym biurze. Godziny przyjmowania interesantów – codziennie od godz. 8.00 do 16.00

Współpraca z profesjonalistami

Stała współpraca z kadrą inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej

Oferta

Obsługa administracyjno-księgowa.

Obsługa techniczna nieruchomości.

  • Nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami:
    • Korespondencja seryjna,
    • Elektroniczne głosowanie;
  • Stała współpraca z kadrą inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej;
  • Windykacja należności - podstawowe czynności prawne w kosztach Zarządcy.
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymaganymi przepisami;
  • Dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych w celu zapobieżenia zniszczeniom, zalaniom i innym zdarzeniom;
  • Zlecanie odpowiednim specjalistom przeprowadzenia przeglądów rocznych i pięcioletnich wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;

O nas

Więcej

Poradnik

Więcej