Zapoznaj się z naszą ofertą i świadczonymi usługami

Sprawdź ofertę

Oferta

Obsługa administracyjno-księgowa.

Obsługa techniczna nieruchomości.

  • Protokolarne przejmowanie od inwestora lub poprzedniego zarządcy dokumentacji administracyjnej i technicznej nieruchomości;
  • Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty;
  • Naliczanie i rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali;
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymaganymi przepisami;
  • Dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych w celu zapobieżenia zniszczeniom, zalaniom i innym zdarzeniom;
  • Zlecanie odpowiednim specjalistom przeprowadzenia przeglądów rocznych i pięcioletnich wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;

O nas

Więcej

Poradnik

Więcej