Zarządzanie wspólnotamimieszkaniowymi

Sprawdź ofertę

Dlaczego Danfal?

Internetowe konto mieszkańca

Każdy właściciel ma możliwość sprawdzania online salda naliczeń/wpłat swojego lokalu.

Obsługa techniczna

Zapewniamy w pełni elektroniczną obsługę mieszkańca.

Doradztwo dla deweloperów

Opinia projektu w sprawie dostosowania do potrzeb wspólnoty mieszkaniowej.

Oferta

Obsługa administracyjno-księgowa.

Obsługa techniczna nieruchomości.

  • Nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami:
    • Korespondencja seryjna,
    • Elektroniczne głosowanie;
  • Stała współpraca z kadrą inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej;
  • Windykacja należności - podstawowe czynności prawne w kosztach Zarządcy.
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymaganymi przepisami;
  • Dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych w celu zapobieżenia zniszczeniom, zalaniom i innym zdarzeniom;
  • Zlecanie odpowiednim specjalistom przeprowadzenia przeglądów rocznych i pięcioletnich wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;

Wspólne nie znaczy niczyje

Poradnik

ABC Dobrej Wspólnoty

Nie wiesz, jak wybrać odpowiedniego zarządcę nieruchomości? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik.

Więcej

O nas

Więcej

Oferta

Więcej