Zarządzanie nieruchomościami dla deweloperów i wspólnot

Sprawdź ofertę

Dlaczego Danfal?

Internetowe konto mieszkańca

Każdy właściciel ma możliwość sprawdzania online salda naliczeń/wpłat swojego lokalu.

Obsługa techniczna

Zapewniamy w pełni elektroniczną obsługę mieszkańca.

Doradztwo dla deweloperów

Opinia projektu w sprawie dostosowania do potrzeb wspólnoty mieszkaniowej.

Oferta

Obsługa administracyjno-księgowa.

Obsługa techniczna nieruchomości.

  • Protokolarne przejmowanie od inwestora lub poprzedniego zarządcy dokumentacji administracyjnej i technicznej nieruchomości;
  • Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty;
  • Naliczanie i rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali;
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymaganymi przepisami;
  • Dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych w celu zapobieżenia zniszczeniom, zalaniom i innym zdarzeniom;
  • Zlecanie odpowiednim specjalistom przeprowadzenia przeglądów rocznych i pięcioletnich wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;

Wspólne nie znaczy niczyje

Poradnik

ABC Dobrej Wspólnoty

Nie wiesz, jak wybrać odpowiedniego zarządcę nieruchomości? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik.

Więcej

O nas

Więcej

Oferta

Więcej