Dla mieszkańców: jak naliczamy opłatę za wywóz odpadów komunalnych?

Dla mieszkańców:  jak naliczamy opłatę za wywóz odpadów komunalnych?

Otrzymujemy wiele pytań od mieszkańców o to, na jakich zasadach płaci się za śmieci. Poniżej szczególnie dla nich postaramy się krótko opisać jak wygląda to w przypadku naszych wspólnot.

W budynkach wielorodzinnych spotkamy się z dwiema opłatami:

  1. opłata za wywóz odpadów, którą wspólnota płaci gminie,
  2. opłata za wywóz odpadów, którą wspólnota nalicza mieszkańcom.

Sposób rozliczania całej wspólnoty z gminą jest ustalany przez gminę, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku Szczecina, w którym znajduje się większość budynków, którymi się opiekujemy, sposób rozliczania i wysokość opłat za wywóz śmieci ustala Rada Miasta Szczecin w drodze uchwały. Gmina może naliczać opłaty za śmieci od ilości zużytej wody, od powierzchni użytkowej lub od ilości osób. W Szczecinie budynki wielorodzinne rozliczane są według ilości zużytej wody (z wyjątkiem lokali niemieszkalnych).

Opłata, którą nalicza wspólnota mieszkańcom najczęściej jest bezpośrednim odwzorowaniem złożonej deklaracji do gminy, biorąc pod uwagę już nie zużycie wody wynikające z wodomierzy głównych (dla całego budynku) lecz wodomierzy indywidualnych danego mieszkania. Wspólnota może jednak zdecydować o innym sposobie rozliczania np. gminie płacimy od ilości wody, ale mieszkańcy dzielą ten koszt między siebie według ilości zamieszkałych osób.

Jak to liczymy?

Od ilości wody – to iloczyn średniego zużycia wody (również ogrodowej!) z 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i ustalonej przez Radę Miasta cenę za wywóz śmieci od m3.

Np.  odczyt wodomierza lokalu X z 31.12.2022 to 30 m3, odczyt z 30.06.2023r. to 60 m3. Jest to jedyny wodomierz lokalu X. Zużycie w ciągu 6 miesięcy wyniosło 30 m3. Średnie zużycie to 5 m3/miesiąc. Załóżmy cenę za wywóz śmieci równą 10,30 zł/m3.

                  Stąd: 5 m3 * 10,30 zł/m3 = 51,50 zł.

Dlatego ilość m3 na zawiadomieniu o wysokości opłat w pozycji „opłata za wywóz śmieci” nie oznacza ilości produkowanych śmieci, a ilość zużytej wody.  

Suma zużyć wodomierzy indywidualnych lokali jest zazwyczaj mniejsza od zużycia odczytanego z wodomierzy głównych – woda z budynku jest jeszcze wykorzystywana do sprzątania korytarzy, do podlewania terenów zielonych, mogą wystąpić utraty wody na wspólnym odcinku instalacji itp. Ta ilość wody uwzględniona jest w deklaracji za śmieci składanej corocznie do urzędu miasta, a koszt wynikający z tego tytułu, w naszych wspólnotach określany hasłem „śmieci wspólne”, jest wliczany w sprawozdaniu jako jeden z kosztów nieruchomości wspólnej.

 

Od powierzchni użytkowej lub ilości osób lub od lokalu - zaliczka dla mieszkańca jest iloczynem powierzchni użytkowej / zgłoszonych osób / posiadanych mieszkań oraz ceny ustalonej przez wspólnotę. Aby oszacować cenę dzielimy koszt wywozu śmieci całej wspólnoty przez powierzchnię wszystkich mieszkań / ilość osób we wszystkich lokalach / ilość wszystkich lokali. Ustalona w ten sposób cena w zależności od ustaleń wspólnoty może uwzględniać zapas, na wypadek poniesienia kar czy podniesienia opłat. Zaliczka ta jest rozliczana na koniec roku.

W niektórych wspólnotach koszt wywozu odpadów rozliczany według powierzchni może być wliczony w zaliczkę na koszty nieruchomości wspólnej.

W nowych budynkach, których wspólnoty dopiero rozpoczynają funkcjonowanie proponujemy mieszkańcom rozliczanie zgodne z wytycznymi gminy tj. od zużycia wody. Wyjątkiem jest okres obowiązywania pierwszej deklaracji śmieciowej. W tym szczególnym okresie brak jest historii zużycia wody, na której można by oprzeć wyliczenia, a koszty wspólnoty dodatkowo uwzględniają wywóz odpadów powstałych podczas wykańczania mieszkań. Dlatego do momentu złożenia drugiej deklaracji śmieciowej wywóz śmieci rozliczamy według powierzchni lub od lokalu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas tutaj.

Zobacz również

Jak zgłosić zakup mieszkania wspólnocie?

Kupiłeś mieszkanie w zarządzanym przez nas budynku? Zobacz jakich dopełnić formalności.

Więcej

Czym są koszty nieruchomości wspólnej?

Sprawdź za co płacimy w „czynszu” do wspólnoty

Więcej

CENNIK – czyli jak przygotowujemy ofertę na zarządzanie

Chcesz poprosić nas o ofertę na zarządzanie? Sprawdź

Więcej

Zarząd, zarządca i administrator – czym się różnią i na co się zdecydować

Sprawdź czy zarządca i administrator to to samo

Więcej