Co zawierają opłaty za miejsca postojowe?

Co zawierają opłaty za miejsca postojowe?

Mieszkańcy jednej nieruchomości za miejsce postojowe płacą 200 zł a inni w budynku obok 20 zł – z czego to wynika? Odpowiadamy!

Jedną z częstych kwestii, o które pytają mieszkańcy są opłaty za miejsca postojowe w garażach.

Jasnym jest, że z tytułu korzystania z miejsc postojowych/współwłasności w hali garażowej generowane są koszty. My określamy je mianem kosztów utrzymania wnętrza hali garażowej i jak nazwa wskazuje, obejmuje to koszty generowane przez samą halę garażową – oświetlenie wewnątrz hali, energię do podnoszenia bramy garażowej, koszty napraw bram, sprzątanie maszynowe hali, przeglądy i utrzymanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w hali (czujki tlenku węgla itp.) i inne. To koszy ponoszone za każde miejsce postojowe na wszystkich naszych nieruchomościach i w 2023r. zazwyczaj wynosiły między 20,00 a 60,00 zł/miejsce.

Kluczowym powodem różnic w wysokości opłat za miejsce jest forma własności. Jeśli kupiliśmy miejsce na własność np. miejsce zabudowane, dla którego prowadzona jest osobna księga wieczysta lub udział w hali garażowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta – koszty będą większe. Garaż stanowi odrębny lokal, co zgodnie z Ustawą o własności lokali oznacza, że tak jak za każdy inny lokal, jego właściciel musi ponosić koszty nieruchomości wspólnej zgodnie z posiadanym udziałem.

Co to oznacza?

Jeśli posiadamy udział 1/50 w hali garażowej o powierzchni 1000 m2, nasz udział odpowiada 20 m2. Przy stawce zaliczki na koszty wspólnej równej 4,00 zł/m2 i opłacie na fundusz remontowy wynoszącej 1,00 zł/m2 musimy liczyć się z opłatami miesięcznymi 100 zł tylko za te dwie pozycje, w dodatku do kosztów utrzymania wnętrza hali.

Nie musi oznaczać to sytuacji niekorzystnej dla osób, które kupiły garaż lub udział w hali. Często zadawane jest pytanie „czy płacę podwójnie?”

Nie, w związku z większym udziałem w nieruchomości wspólnej osoby posiadające udział w hali będą płacić więcej niż osoby, które nie wykupiły miejsc postojowych w danej wspólnocie. Różne formy własności miejsc postojowych warunkują jednak inne proporcje podziału kosztów budynku – wspólnoty, które nie mają samodzielnej hali garażowej mają mniejszą powierzchnię, od której ponoszone są opłaty, przy takich samych kosztach budynku. W związku z tym zaliczki na koszty nieruchomości wspólnej są wyższe w przeliczeniu na m2. 

Jak to działa?

Jeśli koszty budynku to rocznie 120.000,00 zł, powierzchnia mieszkań to 2000 m2, a hali 400 m2. Jaka będzie zaliczka na koszty nieruchomości?

Jeśli hala jest częścią wspólną, a prawo korzystania z miejsca postojowego jest nieodłącznie przypisane do mieszkania (tj. nie można go sprzedać osobno), zaliczkę wyliczymy tylko od powierzchni mieszkań:

1.   120.000,00 zł / 2000 m2 / 12 miesięcy = 5,00 zł/m2  

Posiadając mieszkanie 50 m2 i miejsce postojowe – nasza opłata miesięczna to 250,00 zł.

Jeśli hala lub garaż stanowi osobny lokal, zaliczkę wyliczymy od powierzchni mieszkań oraz od powierzchni lokalu niemieszkalnego:

2.   120.000,00 zł / 2400 m2 / 12 miesięcy = 4,17 zł/m2  

Posiadając mieszkanie 50 m2 i udział w hali 1/20 odpowiadający 20 m2 – nasza opłata miesięczna to 291,90 zł.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas tutaj.

Zobacz również

Jak zgłosić zakup mieszkania wspólnocie?

Kupiłeś mieszkanie w zarządzanym przez nas budynku? Zobacz jakich dopełnić formalności.

Więcej

Czym są koszty nieruchomości wspólnej?

Sprawdź za co płacimy w „czynszu” do wspólnoty

Więcej

CENNIK – czyli jak przygotowujemy ofertę na zarządzanie

Chcesz poprosić nas o ofertę na zarządzanie? Sprawdź

Więcej

Zarząd, zarządca i administrator – czym się różnią i na co się zdecydować

Sprawdź czy zarządca i administrator to to samo

Więcej