Czym są koszty nieruchomości wspólnej?

Czym są koszty nieruchomości wspólnej?

Sprawdź co zawarte jest w „czynszu” do wspólnoty:

Koszty nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną – to wszystkie koszty, które wynikają z konieczności utrzymania wspólnych części nieruchomości, tj. tych części, które służą mieszkańcom więcej niż jednego lokalu. 

Rozliczenie kosztów następuje po zakończeniu roku kalendarzowego i polega na podsumowaniu kosztów poniesionych przez wspólnotę na bieżące utrzymanie nieruchomości w danym roku oraz porównaniu ich z przychodami: m.in. wniesioną zaliczką na koszty nieruchomości wspólne. W przypadku nadwyżki kosztów konieczna jest dopłata, a w przypadku nadwyżki zaliczek właścicielom przysługuje zwrot zgodnie z posiadanymi udziałami.

Za Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388):

"Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części
 3. dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
 4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 5. wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
 6. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy."

Z naszego doświadczenia wynika, że większość kosztów wspólnot można podzielić na poniższe kategorie:

 1. energia elektryczna części wspólnych,
 2. utrzymanie czystości części wspólnych,
 3. utrzymanie zieleni,
 4. konserwacja bieżąca,
 5. konserwacja wind (konserwacja miesięczna, przeglądy, pomiary elektryczne, naprawy),
 6. koszty przeglądów obowiązkowych,
 7. wynagrodzenie zarządu/zarządcy,
 8. ubezpieczenie budynku,
 9. opłaty za ochronę i monitoring,
 10. opłaty pocztowe,
 11. koszty wywozu śmieci,
 12. opłaty za wodę wspólną,
 13. utrzymanie dróg/chodników w czasie zimy,
 14. usługi prawne, notarialne, koszty sądowe, opłaty skarbowe,
 15. pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
 16. obowiązkowe obciążenia na podatek dochodowy CIT,
 17. pozostałe koszty.

Ze wszystkich poniesionych kosztów w ciągu roku Zarządzanie Nieruchomościami DANFAL przedstawia sprawozdanie mieszkańcom wspólnoty podczas zebrania rocznego. Każdy właściciel ma prawo głosu w sprawie akceptacji sprawozdania lub jej braku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas tutaj.

Zobacz również

Jak zgłosić zakup mieszkania wspólnocie?

Kupiłeś mieszkanie w zarządzanym przez nas budynku? Zobacz jakich dopełnić formalności.

Więcej

CENNIK – czyli jak przygotowujemy ofertę na zarządzanie

Chcesz poprosić nas o ofertę na zarządzanie? Sprawdź

Więcej

Zarząd, zarządca i administrator – czym się różnią i na co się zdecydować

Sprawdź czy zarządca i administrator to to samo

Więcej

Dla mieszkańców: jak naliczamy opłatę za wywóz odpadów komunalnych?

Dowiedz się jak rozliczamy śmieci w naszych wspólnotach

Więcej